Professor J. Enrique Domínguez-Muñoz
J. Enrique Domínguez-Muñoz föreläser om
”Role of PERT in Pancreatic Cancer”

Vi har äran få bjuda in er till en föreläsning med den internationellt välkände specialisten inom pankreasfunktion och pankreassjukdomar, Prof. J. Enrique Domínguez-Muñoz. Föreläsningen är cirka 60 min och därefter 15 minuter för frågor, den hålls på engelska. I samband med föreläsningen informerar vi även om Creon (pankreatin) och dess användning.

Varmt välkomna önskar Viatris KAM-team!
Agenda:
Tisdag 29 mars, 2022


16.00-16.05
Produktinformation om Creon (pankreatin) från Viatris


16.05-17.00
Föreläsning, Role of PERT in Pancreatic Cancer
Prof. J. Enrique Domínguez-Muñoz


17.00-17.15
Frågestund
INBJUDAN RIKTAR SIG TILL GASTROENTEROLOGER , GASTROKIRURGER OCH ONKOLOGER

Creon (pankreatin, enterokapslar), OTC, F. ATC kod: A09AA02. Indikation: exokrin pankreasinsufficiens med malabsorption. Doseringen av Creon bör anpassas individuellt baserat på graden av maldigestion och mängden fett i måltiden. Den dos som krävs för en måltid varierar från cirka 25 000 till 80 000 Ph.Eur.enheter lipas och hälften av den individuella dosen för mellanmål. Produktresumé senast uppdaterad: 2019- 09-02 och 2021-05-17. För ytterligare information och priser: www.fass.se. Marknadsförs av: BGP Products AB (A Viatris Company) 08-630 19 00.
Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter i Viatris interitetsmeddelande
CRE-2022-0135 FEB

©BGP Products AB (A Viatris Company)
Tel. 08 630 19 00